Onze diensten

Salaris- en personeelsadministratie

Een perfecte salarisadministratie is van essentieel belang voor uw onderneming. Foutieve of onduidelijke salarisstroken leiden tot onrust bij uw werknemers. Onze professionals maken gespecificeerde loonberekeningen, vakantiegeldberekeningen, verzorgen de periodieke elektronische aangiften (loonheffingen en pensioenen) en verstrekken jaaropgaven. U krijgt van ons loonkostenberekeningen die u inzicht geven in uw werkelijke personeelskosten, zodat u die kunt gebruiken voor uw calculaties. De gespecificeerde loonberekeningen kunnen wij vanzelfsprekend elektronisch aanleveren via onze portal en na accordering elektronisch verstrekken aan uw medewerkers. Ontvangt u ze liever via de post, dan is dat vanzelfsprekend geen enkel bezwaar.

Desgewenst kunnen wij ook uw personeelsadministratie verzorgen. Zo stellen wij voor u arbeidsovereenkomsten op, waarin wij uiteraard rekening houden met CAO bepalingen die op uw bedrijf van toepassing zijn, verzorgen wij verzuim- en herstelmeldingen, zien toe op een juiste toepassing van de Wet Werk en Zekerheid, etc.

Liever persoonlijk contact?

Bel ons: 0418-631992