Accountancy

Accountancy

Onze accountancy professionals richten zich op het samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen. Ook kunnen zij in nauwe samenwerking met een accountantsorganisatie, welke in het bezit is van een AFM vergunning, jaarrekeningcontroles uitvoeren. Zij werken zowel voor lokale als  nationale organisaties, en zijn actief voor profit en non-profit organisaties.

Daarnaast kunnen zij u van dienst zijn met het inrichten van uw administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen, het onderzoeken of opstellen van kostprijscalculaties, het verzorgen van een financieringsaanvraag en het uitvoeren van een due diligence onderzoek. Ook kunnen zij diverse controleverklaringen (controleverklaring bij een opgave verzekerd belang, opstelling van ontvangsten en uitgaven, subsidieafrekening, etc.) verstrekken alsmede assurance-rapporten en onderzoeksrapporten uitbrengen.